Program

Program

Poštovani sudionici,

s veseljem vas obavještavamo da će Interkatedarskom skupu u Varaždinu prisustvovati i Nadica Žužak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta što svjedoči o važnosti ovog događanja. Svečanost otvaranja i moderiranje sekcija bit će na hrvatskom jeziku, no autori svoje radove mogu predstaviti na vlastitom jeziku. Konačni program skupa je dostupan za preuzimanje na poveznici Timetable final.

 

Dear Participants, 

we are happy to announce that Ms. Nadica Žužak, Assistant Minister of the Department for Entrepreneurship and Crafts will join us at the meeting & scientific conference of management departments, which demonstrates us the importance of this event. Opening ceremony and moderation of the sessions shall be in the Croatian language, but the authors can present their papers in their own language. Final program is available for download at the following link.

Timetable final.pdf

 

Raspored radova neznatno je promijenjen u odnosu na prvu verziju zbog otkazivanja nekih sudionika. Dostupan je za preuzimanje na poveznici:

Division of the papers into sessions is slightly changed in comparison to the first version. It is available at the following link:

Raspored radova po sekcijama - novi.pdf